เปลี่ยนสีเสื้อ
หากต้องการลบ เลือก object และกด delete
เพิ่ม ตัวอักษร
เปลี่ยนสีตัวอักษร
เพิ่มรูปภาพ
บันทึกรูปภาพ