Tag Archives: ราคาน้ำมัน

04 Apr

การใช้ php ดึงราคาน้ำมันจาก webservice ของ ptt

ในการทำเว็บที่อยากให้มีการติดราคาน้ำมันในเว็บนั้นวิธีที่ง่ายๆที่สุดคือ การติดแบบ iframe แต่ก็จะประสบปัญหากับความไม่เข้ากันของ design  เว็บกับราคาน้ำมัน  จะเป็นการดีกว่าถ้าเราดึงข้อมูลแบบ web service มากรองเองและใส่ desing ที่เราต้องการเอง โดยใช้ CODE ไม่กี่บรรทัด