Tag Archives: โปรแกรม

18 May

การใช้ javascript ทำโปรแกรมคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

หลายคนกู้บ้านกับธนาคารนั้น ธนาคารจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยบแบบลดต้นลดดอก ซึ่งจะมีโปรแกรมคำนวณ ว่าต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่ เป็นเงินต้นเท่าไหร่ ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ซึ่งวันนี้ในฐานะคนที่ทำเว็บและก็กูธนาคารด้วยเลยคิดทำมาเล่นๆดู เป็นการฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมไปในตัว