Tag Archives: datetime

15 May

การทำตัวนับอายุโดยการใส่วันเกิดและเวลา ด้วย javascript

เป็นการใช้ js ในการนับอายุโดยใส่ข้อมูล วัน เดือน ปี และ เวลาที่เกิด ลงไป และทำการคํานวณ ว่ามีอายุกี่ปี กี่วัน  เผื่อมีประโยชน์เอาไว้ใส่เว็บครับ