Tag Archives: gif animation

02 Mar

โปรแกรมสร้าง Gif Animation จาก vdo บนเว็บด้วย javascript

เนื่องจากมีความสงสัยว่า JavaScript นั้นสามารถ capture vdo และ สามารถสร้างไฟล์ gif animation ได้หรือไม่ จึงไปศึกษาหาข้อมูลมาดู สรุปคือสามารถทำได้ จึงมาลองเขียนเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆเพื่อศึกษาและเขียนบทความเก็บไว้เผื่อมีงานทำเว็บที่ต้องใช้ในอนาคต