Tag Archives: PHP

04 Apr

การใช้ php ดึงราคาน้ำมันจาก webservice ของ ptt

ในการทำเว็บที่อยากให้มีการติดราคาน้ำมันในเว็บนั้นวิธีที่ง่ายๆที่สุดคือ การติดแบบ iframe แต่ก็จะประสบปัญหากับความไม่เข้ากันของ design  เว็บกับราคาน้ำมัน  จะเป็นการดีกว่าถ้าเราดึงข้อมูลแบบ web service มากรองเองและใส่ desing ที่เราต้องการเอง โดยใช้ CODE ไม่กี่บรรทัด

09 May

การย่อรูปโดยใช้ HTML5 CAVNAS ก่อนส่งไปที่ SERVER

เห็นคำถามใน “ชมรมคนทำเว็บ” ว่า การย่อรูปภาพจากเครื่องของ Client ก่อนที่จะทำการส่งให้ SERVER เพื่อบันทึกรูปภาพ เพื่อลดจะนวน Data Transfer สามารถทำได้หรือไม่ ผมจึงลองทำมาก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งไปลองดูกันเลยครับ มี source code ให้ไปโหลดไปศึกษากันครับ