Tag Archives: sprite

01 Apr

การทำ Sprite ด้วย CSS

การทำ Sprite คือการทำ Animation จากรูปภาพหลายๆภาพเล่นต่อกันเพื่อให้เกินเป็นภาพเคลื่อนไหว ลองนึกภาพฟิมล์ภาพยนต์สมัยก่อนน่าจะพอนึกภาพออกครับ ซึ่งปัจจุบัน css เองสามารถทำ Animation เรี่ยงรูปแบบนี้ได้เองโดยไม่ต้องพึ่ง javascript ก็ได้