04 Oct

การใช้ css Border-Radius ทำลูกเล่นในเว็บ

คำสั่ง Border-Radius ใน css นั้นเป็นคำสั่งสำหรับกำหนดขอบรูปร่าง Element นั้นๆ ให้ขอข้างมีความโค้งเป็นวงกลม

โดยจะใส่ค่าตามรูปด้านล่าง


จะเป็นการใส่ค่าเดียว ที่ 30% ซึ่งอาจะใช้เป็น px ก็ได้ (ถ้าจะให้เป็นวงกลมใส่ 50%)

หรือเราสามารถใส่ 4 ค่าก็ได้ เพื่อให้เป็นวงกลมรูปร่างแปลกตา เช่น  border-radius:30% 70% 40% 60%; ตามตัวอย่างด้านล่าง

ซึ่ง border-radius สามารถใส่ค่าได้ละเอียดมากกว่านั้น คือ 8 ค่าเพื่อทำให้มีความเนียนมากขึ้น เช่น 59% 41% 65% 36% / 44% 45% 55% 56%  ผลจะออกมาตามตัวอย่างด้านล่าง

ซึ่งเราสามารถเอาความสามารถตรงนี้ไปรวมกับ Css animation ก็จะสามารถสร่าง Animation  เก๋ๆให้กับเว็บไซต์เราได้ ตามตัวอย่างด้านล่าง

 

สามารถดู SOURCE CODE ได้จาก jsfiddle ได้เลย

ส่วนค่าที่ใส่ทั้ง 8 ค่า ใน  border-radius  สามารถไปทำได้จากเว็บ  https://9elements.github.io/fancy-border-radius/full-control.html

หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับนักทำเว็บไซต์ และนำไปใช้ในการออกแบบเว็บของตนเองครับ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *