Tag Archives: canvas

03 Dec

การทำ bulk image(การย่อรูปหลายๆรูปในครั้งเดียว) โดยใช้ js

จริงๆแล้วในการย่อรูปมีโปรแกรมมากมายที่สามารถย่อรูปทีเดียวหลายๆไฟล์ได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ javascript ย่อรูปตามสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นในทีเดียวหลายๆรูปซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือการย่อจะทำงานได้เร็วเพราะเป็นการทำงานฝั่ง client ไม่ต้องส่งไฟล์ไปให้กับ server

19 Oct

การใช้ three.js สร้างโลก 3D ในเว็บไซต์

three.js เป็น js library สำหรับทำ 3D บนเว็บไซต์ บทความนี้จะนำเอาความสารถของ library ตัวนี้มาใช้กันครับ

25 Dec

การใช js face detect vdo

เนื่องจากเป็น app อย่าง snapchat , SNOW ซึ่งเป็นการใส่ลูกเล่นให้กับวีดีโอที่เราถ่าย  จึงเกิดความสงสัยว่าเขามีหลักการหรือวิธีการอย่างไร ในบทความนี้จะเป็นการทำแบบเบื้องต้น โดยการใช้ javascript + html canvas ครับ

14 Jul

การออกแบบทำเสื้อยืดตัวอย่าง(ออนไลน์) อย่างง่ายๆ ด้วย fabric js

ในการทำ Custom T-Shirts หรือการออกแบบลายเสื้อยืดออนไลน์ โดยใช้ fabrice js เป็น javascript canvas library ทำให้สามารถควบคุณ canvas ได้ง่ายมากกว่าแต่ก่อนมาก ทำให้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อน มี sourcecode ให้ไปศึกษาครับ