Tag Archives: html5.js

03 Dec

การทำ bulk image(การย่อรูปหลายๆรูปในครั้งเดียว) โดยใช้ js

จริงๆแล้วในการย่อรูปมีโปรแกรมมากมายที่สามารถย่อรูปทีเดียวหลายๆไฟล์ได้ วันนี้เราจะมาลองใช้ javascript ย่อรูปตามสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นในทีเดียวหลายๆรูปซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือการย่อจะทำงานได้เร็วเพราะเป็นการทำงานฝั่ง client ไม่ต้องส่งไฟล์ไปให้กับ server